Парламентът прие окончателно поправките срещу изборния туризъм

Депутатите приеха на второ четене поправки в Закона за гражданската регистрация, имащи за цел да пресекат възможността за масово преселение на граждани към малки общини и регистрация на десетки граждани на един и същ адрес с цел участие в предстоящите местни избори. На практика в залата бяха гласувани текстове от общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 17.6.2015 г. законопроекти с вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 5.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 14.5.2015 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители, 28.5.2015 г.

Въвежда се ограничение броят на лицата, които могат да се регистрират на един адрес, да не може да надвишава двукратно броят на тези, които обичайно живеят в жилището. Ако става дума за близки роднини, законът разрешава трикратно надвишаване. Ако това изискване е нарушено, кметовете могат да отказват регистрация, както и да заличат вече направените такива.
В тридневен срок от влизането в сила на закона кметовете на общини или на райони трябда да създадат със своя заповед комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на извършените адресни регистрации за периода 01.07.2014 – 30.04.2015 година. В състава на комисията влизат служетили от съответната общинска администрация, представители на областната администрация, на териториалните структури на МВР и на ГРАО. В случай, че кметът не издаде заповедта в срока, тя се издава от областния управител. Това предложение бе включено, тъй като според вносителите много често кметовете участват в схемата.
След извършването на проверката в тридневен срок общината издава заповед за заличаване на регистрации, за които са установени нарушения. Включен бе и текст, според който лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.
С промените в закона се забранява и регистрацията по настоящ или постоянен адрес за повече от четири месеца в хотел, почивен дом и т.н. Според друго изменение, българите в чужбина трябва да уведомяват общината по постоянен адрес за настоящия си адрес извън страната при промяната му. Смята се, че така ще се реши в голяма степен проблемът с т.нар. “мъртви души” в избирателните списъци.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.