Парламентът пак събра кворум от втори опит

Народното събрание събра от втори опит необходимия кворум и първото за седмицата пленарно заседание започна, макар и с повече от половин час закъснение. При регистрацията малко след 9,30 часа електронната система показа, че в залата има 122 народни представители. След като заседанието беше открито, в залата влязоха и депутатите от ГЕРБ, които бойкотираха регистрацията. Депутатите ще обсъдят като първа точка от дневния си ред Законопроект за защита на растенията. В програмата е първото четене на Законопроекта за отменяне на Закона за публично-частното партньорство и на промени в Закона за стоковите борси и тържищата и в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. За 12.30 часа е насрочен т. нар. блиц контрол с участието на премиера Пламен Орешарски и заместниците му.

При първоначалната регистрация малко след 9 часа се регистрираха 116 народни представители, но в залата нямаше нито един депутат от ГЕРБ. Това наложи председателят на Народното събрание Михаил Миков да даде половинчасова почивка.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.