Народното събрание частично разшири правомощията на прокуратурата

Депутатите разшириха правомощията на прокуратурата, реагирайки в спешен порядък на сделката за продажбата за 1 евро от Цв. Василев на групата LIC33 на 5 големи компании, свързани с националната сигурност. Още във вторник депутати от четири парламентарни групи внесоха два законопроекта за промени съответно в ГПК и НПК, които в сряда минаха през правната комисия, въпреки сериозните критики на депутати и съсловни организации срещу предлаганите изменения и допълнения в двата закона. Днес със 119 гласа “за” промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) бяха приети на първо четене. Срещу поправките гласуваха 15 депутати, а 17 се въздържаха.

Приетите промени в ГПК предвиждат главният прокурор да може да започва производства в интерес на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особената закрила на закона. Той ще може да встъпи като страна в образувано производство, когато неговото участие е необходимо за защита на имуществени права и законни интереси на държавата, общините или граждани, ползващи се с особена закрила.

Изненадващо след гласуването на измененията и допълненията в ГПК председателят на ПГ на ГЕРБ и един от вносителите на двата законопроекта Цветан Цветанов обяви от парламентарната трибуна, че оттегля проекта за промени в НПК. Депутатът изтъкна, че приетите в ГПК промени, след тяхната редакция и окончателно приемане на второ четене, ще бъдат достатъчни, за да изпълнят целите на двете групи промени, които бяха предвидени първоначално.

Оттеглените поправки в НПК пък предвиждаха “в изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа”. Освен това се даваше възможност органите на досъдебното производство да вземат необходимите мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общоопасно действие, както и временно да изземват средствата, с които би могло да се извърши престъплението. Предвиждаше се действията на прокуратурата да подлежат на първоинстанционен съдебен контрол, докато 48-часовото спиране на финансова операция или сделка, е изключение.

Свързани публикации

3 Comments

  1. Борсов целеустремено ни води към диктатура. При свободна пазарна икономика не може държавата да решава коя сделка може да стане и коя не.

  2. И като му дадем на Цацаров повече права за сделките от тук нататък, какво правим?

  3. Законодателната специализация

    Депутатите също дадоха своята лепта в прокламираната от премиера Бойко Борисов битка за опазването на активите на КТБ. С подозрително единодушие (вероятно под страх да не би, ако някой се противопостави, да изглежда като защитник на Василев) те първо приеха специални промени в Закона за банковата несъстоятелност, с което вкараха временни синдици с разширени правомощия в банката. А после в комисия се обединиха и около специалЗаконодателната специализация

    Депутатите също дадоха своята лепта в прокламираната от премиера Бойко Борисов битка за опазването на активите на КТБ. С подозрително единодушие (вероятно под страх да не би, ако някой се противопостави, да изглежда като защитник на Василев) те първо приеха специални промени в Закона за банковата несъстоятелност, с което вкараха временни синдици с разширени правомощия в банката. А после в комисия се обединиха и около специални правомощия на главния прокурор да спира по своя преценка в изключителни случаи търговски сделки за 48 часа без съдебна санкция. В петък управляващите забавиха тази си идея, но приеха на първо четене промените в ГПК, които също разрешават прокурорска намеса в частни сделки.ни правомощия на главния прокурор да спира по своя преценка в изключителни случаи търговски сделки за 48 часа без съдебна санкция. В петък управляващите забавиха тази си идея, но приеха на първо четене промените в ГПК, които също разрешават прокурорска намеса в частни сделки.

Leave a Reply

Your email address will not be published.