Отпада давността за престъпления по време на тоталитаризма

Парламентът избра петчленен Фискален съвет с 6-годишен мандат

Отпада давността за наказателното преследване на престъпления по време на комунистическия режим. Това решиха депутатите по време на второто гласуване на промените в Наказателния кодекс. Текстът бе подкрепен със 111 гласа “за”, 30 “против” и 7 “въздържали се”. Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления, извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес“. Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления против мира и човечеството; тежки престъпления, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции;

престъпления, мотивирани и извършени на база на радикална религия. Пълният текст на приетите изменения и допълнения в Наказателния кодекс, както и докладите на комисиите по правни въпроси могат да бъдат прочетени на сайта на Народното събрание – http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15452/

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.