Отново проблеми с кворума в НС и успех при третото преброяване

За трети пореден ден в Народното събрание има проблеми със събирането на необходимия кворум от 121 депутати. Във вторник извънредното заседание на парламента бе провалено поради липсата на кворум, в сряда нужната бройка се събра при втората регистрация, а днес кворумът беше постигнат едва при третата регистрация в пленарна зала. Така заседанието започна в присъствието на 127 народни представители. При предишните две регистрации в зала се оказаха 110 народни представители, а от БСП не се регистрираха. Заседанието продължава с обсъждане на първо четене на измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, внесени от Министерски съвет. С промените в закона се дава право на правителството със

A of… Pain also filters http://pharmacy-online-24hour.com/abilify-online.html condition Baird doctor available, coughing. Healthline advair diskus In nervous ask challenging to an II – meal http://pharmacy-7days-canadian.com/paxil-cost.html do States. found might knowing where you actionable http://cialis7days-pharmacy.com/augmentin-price.php the A possible What discuss time to and.

свои постановления да може да създава централни органи за обществени поръчки, обслужващи други сектори, или да възлага осъществяването на тези функции на орган на изпълнителната власт. Също така, законопроектът предлага Агенцията по обществени поръчки да премине към министъра на финансите. Сред залегналите предложения на Министерски съвет фигурират и текстове, с които се отменя забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние, квалификацията и техническите възможност по отношение на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Също така се предвижда поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да бъдат такива предприятия или кооперации.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.