Отново код “червен” за опасност от пожари

В сила е код “червен” за много висока потенциална опасност от пожари за областите Ямбол, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна и Добрич. На отделни места в областите Сливен, Кърджали, Плевен, Велико Търново също могат да възникнат пожари заради очакваните много високи температури и продължаващото засушаване. Оранжев код е обявен за части от областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Перник, Кюстендил. При оранжевата степен за опасност са възможни много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони.

Излишно е да се напомня за забраната за палене на стърнища и за огън на открито, освен на специално пригодените за това места, както и за необходимостта от всекидневна проверка на селскостопанската техника за нейното съответствие на противопожарните изисквания и наличието на изправни пожарогасители. Необходимо е гражданите да спазват стриктно забраните за палене на огън и да бъдат особено внимателни при работа с устройства, които могат да причинят пожар – заваръчна техника, електроинсталации, газови уредби и уреди и т.н.

При необходимост трябва веднага да се подава сигнал на универсалния телефон за спешни случаи 112.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.