Отново червен код за река Тунджа в района на Елхово

Очаква се краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната, съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Обявен и червен код за река Тунджа при Елхово. По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие нивата на реките в страната са се понижавали или са останали непроменени. Към настоящия момент при почти всички оперативни измервателни станции протичащите водни количества са около и над праговете за високи води, а при хидрометрична станция на река Тунджа при гр. Елхово продължава да е над прага за повишено внимание.
На база метеорологичната обстановка, днес и утре се очаква краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната .
Черноморски басейн – водосборите на реките :
– Айтоска – долно течение;
– Средецка – цялото й течение и съответните й притоци: р. Паракойска – целия басейн, Госпорадевска – средно и долно течение, Русокастранска – средно и долно течение;
– Факийска – долно течение;
– Изворска – долно течение;
– Маринка – целия басейн;
– Отманли – целия басейн;
– Ропотамо – долно течение – притока й р. Механджйска;
– Силистар – целия басейн;
Източнобеломорски басейн – водосборите на реките:
– Тунджа – долно течение и съответните й притоци: р. Боа – целия басейн, р. Дереорман – целия басейн, р. Коюнбонар – целия басейн, р. Поповска – целия басейн, р. Синаповска – целия басейн, р. Куруджа – целия басейн, р. Воденична – целия басейн, р. Манастирска – целия басейн, р. Карабашка – целия басейн;
– Марица – долно течение и съответните й притоци: р. Бисерка – долно течение, р. Каушака – целия басейн, р. Лозенка – целия басейн, р. Голяма – целия басейн, р. Лефченкса – целия басейн, р. Ченгедере – целия басейн, р. Каламица – целия басейн;
– Арда – средно и долно течение и съответните й притоци: р. Върбица – горно течение ( притока и р. Къзалач), р. Бургасдере – целия басейн, р. Кулуджйска – целия басейн, р. Марешница – целия басейн;
– Атеринска;
– Бяла и притоците й – р. Кокарджадере, р. Хамбардере, р. Арпадере, р. Юруклерска;
Западнобеломорски басейн – водосборите на реките:
– Струма – средно и долно течение ( притока й р. Сушицка и р. Потока).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.