Отменени за разрешенията за строежи в къмпинг “Юг”

Разрешенията за строителство в къмпинг “Юг”, издадени от главния архитект на община Царево, са отменени като нищожни,  съобщи днес във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от пресцентъра на МРРБ.

Заповедите за отмяна на разрешенията са на началника на Регионална дирекция Национален строителен контрол – Югоизточен район

Според МРРБ при строежа са допуснати съществени нарушения на закона м. „Караагач“, с. Лозенец – строено е върху защитен обект „дюни“, без решение по ОВОС и без оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

Заповедите на началника на РДНСК-ЮИР подлежат на обжалване по съдебен ред и след влизането им в сила всички строежи, които са изпълнени въз основа на отменените строителни книжа се квалифицират като незаконни и ще подлежат на премахване.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.