От “Народен съюз” предлагат членовете на ВСС да се избират с квалифицирано мнозинство

Членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание да се избират с мнозинство от 2/3 от народните представители. Това е едното предложение за промяна в текстовете на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на България внесоха депутатите от Коалиция “Народен съюз”.

Румен Йончев, Светлин Танчев, Георги Ковачев,Явор Хайтов, и Борислав Иглев предлагат и още една промяна в основния закон на страната, според която заседанията на ВСС да се председателстват от представляващия ВСС. В момента заседанията се председателстват от министъра на правосъдието.

Целта на предложенията е максимално намаляване на политическото влияние, както в ръководството на ВСС, така също и при избора на членовете, обясни Явор Хайтов, зам.-председател на Народното събрание, зам.-председател на Коалиция “Народен съюз” и зам.-председател на ЗНС .

Изискването магистратите да се избират с 2/3 от депутатите води неминуемо, до съгласие между политическите сили и възможност да бъдат избрани компетентни и авторитетни хора, обоснова се той.

Явор Хайтов поясни, че по този начин се избират членовете на Инспектората към ВСС и допълни, че по време на избора им се е стигнало до политически консенсус, който е довел до безупречната работа на Инспектората в момента.

Предложенията на “Народен съюз” идват в следствие на препоръките от членовете на Венецианската комисия,които по време на посещението си у нас са се обявили за по-малко политическа намеса във ВСС.

Народното събрание е избора на българските граждани и е нормално парламента да подбере и посочи свои представители сред магистратите, каза Румен Йончев, зам.-председател на “Народен съюз” и лидер на ЗНС.

Той допълни, че това е по-честно, открито и демократично, както към магистратурата, така и към българските граждани.

Не бива да отиваме в другата крайност съдебната система да бъде една затворена капсулирана система, която по никакъв начин да няма възможност българските граждани, чрез своите народни представители да следят, какво се случва там, заяви народният представител и попита риторично “защо членовете на инспектората се избират с 2/3, а членовете на ВСС с обикновено мнозинство”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.