От 2009 г. приходите на общините са намалели с 3 млрд. лв.

Българските общините са загубили около 3 млрд. лв. за периода 2009-2012 г. заради намаление на собствените си приходи, намалените държавни трансфери, намалението на преходния остатък (спестени пари на общините от предходни периоди) и на привлечените приходи. Това съобщи проф. Стефан Иванов на пресконференция в БТА, представяйки изводите в годишния доклад на Икономическия институт към БАН за държавната финансова политика и местното самоуправление.

През 2008 г. общините са имали почти 5,5 млрд. лв. приходи, а през 2012 г. те са с почти 1 млрд. лв. по-малко при същия обхват от услуги, посочи Иванов.

Икономическата криза формира 70% от спада на общинските приходи, защото намаляват приходите от данъци от прехвърляне на собственост, от продажба на общинска собственост, от такси и други, а около 30% от спада се дължи на провежданата държавна политика, коментира икономистът.

Иванов обясни, че държавните трансфери за общините са намалели, но в много по-голяма степен от намалените държавни приходи. Според учения, това означава, че държавата преразпределя средства от общините за централния бюджет.

Препоръките в доклада на БАН, свързани с местното самоуправление, са да не се допуска повече балансиране на държавния бюджет за сметка на общинските бюджети, както и държавата да започне да изпълнява програмата за финансова децентрализация на общините.

Като решение на проблема проф. Иванов посочи не увеличаване на държавните трансфери към общините, а предоставяне на нови източници на приходи за тях, което да намали зависимостта им от държавата. Ученият съобщи, че България се нарежда на последно място в ЕС по размера на данъчни приходи за общините – у нас той е от порядъка на 2-3%, а всички останали приходи са централизирани.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.