От 12.ХІІ вложителите в ТБ “Виктория” ще имат пълен достъп до парите си

От 12 декември всички вложители на Търговска банка „Виктория“ ще имат достъп в пълен размер до парите си, съобщиха от БНБ. В съобщението на Централната банка се уточнява, че специалният надзор над банката бъде удъжен до 22 декември, защото тя все още изпитва остър недостиг на ликвидни средства. Банка „Виктория“ е дъщерна на Корпоративна търговска банка, чийто лиценз бе отнет на 6 ноември.

При продажбата на част от кредитния портфейл на Търговска банка „Виктория“ може да бъдат събрани 180 млн. лева, които ще покрият всички вложения, независимо дали са гарантирани по закон или не. Общият им размер е 160 млн. лева, така че вложителите им ще имат достъп до тях на 12 декември. Два дни по-рано банките – купувачи на част от кредитния портфейл трябва да са превели необходимите суми.

Към 14 ноември седем банки са подали оферти, като според анализа, извършен от „Ърнст и Янг България“, като най-добри за ТБ “Виктория“ ЕАД са посочени офертите на Токуда банк за портфейлите „малък бизнес“ и „потребителски кредити с ипотека“, на СЖ Експресбанк за „ипотечни кредити“ и на ЦКБ за „потребителски кредити и кредитни карти“. Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от „големи и средни корпоративни клиенти” е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити.

От БНБ са категорични, че изпълнението на задълженията към други кредитори – т.е. към банката – майка Корпоративна търговска банка (КТБ), следва да се възобновят на 22 декември, когато ще изтече специалният надзор над “Виктория”. Дотогава от квесторите се очаква да свикат събрание на акционерите, на който да се избере управителен съвет на банката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.