От 11 600 лева ще започне наддаването за часовника на митрополит Николай

Църковното настоятелство при храма „Света Марина"-Пловдив обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на собствения на храма часовник „Ролекс”, дарен от Негово Високо-преосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Това съобщиха от църковното настоятелство. Търгът ще се проведе на 10 март от 12.00 часа в Исторически музей-Пловдив, зала „Съединение". Начална тръжна цена е от 11 600 лева, стъпка за наддаване – 500 лева. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, като лицето, което участва в наддавателните предложения трябва да се легитимира с личен документ. Когато се наддава от името и за сметка на друго лице, трябва да се представи писмено нотариално заверено пълномощно. Достигнатата продажна цена ще трябва да бъде преведена по банковата сметка на храма „Света Марина"- Пловдив, до края на работния ден на 11 март 2013 г. Със заверяването на банковата сметка с цялата продажна цена в срок се счита, че сделката е осъществена, за което ще се подпише договор, както и предавателно-предавателен протокол на 12 март 2013 г. в администрацията на храма. Огледът на часовника ще се осъществи от 11.00 ч. до 11.45 часа в деня на търга – 10 март 2013 г. на обявеното по-горе място за провеждане на търга. Поради факта, че търгът е явен и публичен, Църковното настоятелство при храма „Света Марина" допуска в залата по време на огледа и на наддаването всички желаещи. С оглед благотворителната цел на търга и за благодарност, ще обяви името на купувача.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.