Осем партии не са подали отчети, остават без право на субсидия

От регистрираните в България 177 политически партии 163 са подали в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2013 г., като са спазили определения в Закона за политическите партии срок –  31 март т. г. Не са подали годишни финансови отчети осем партии. Други четири партии са прекратени, а две са новорегистрирани и затова нямат отчети за дейността си, съобщиха от Сметната палата.

Според закона, ако политическа партия не представи в срок финансовия отчет, получава имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Партиите може да загубят правото си на държавна субсидия до провеждането на следващите избори за народни представители, ако не дадат отчетите си или ако не го направят в регламентирания срок.

В 6-месечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит на финансовата дейност на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, са ползвали предоставени им помещения държавна или общинска собственост и са участвали в избори, ако такива са провеждани.

Парламентарно представените партии ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака“ са подали отчетите си в срок.

Според данните, публикувани от одитиращата институция, отчети не са представили: България за всички, Българска национална екологична партия – Велико Търново, Българска партия „Бъдеще“, Български земеделски съюз, Демократично движение „Родолюбие“, Либерален съюз „Нов избор“,  Общински съвет за Стара Загора, партия „Възход и равенство“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.