Орешарски забранява разглеждане на материали без да е минал 14 дневен срок за консултации

Дискусия, засягаща общественике консултации, проведена на заседанието на Министерският съвет на 9 юли:

Точка 4 Доклад относно одобряване на Втория план за действие на Република България за участие в инициативата Партньорство за открито управление

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Внася министър Терзиева. Въпроси?

Имам предложение. Тук видях 30 дни за съгласуване, предлагам да не правим все пак такива забавяния на процедурите, непродиктувани от нищо, горе-долу.

Ако имате други въпроси?

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Господин премиер, тези 30 дни абсолютно всички NGO-та предлагат да бъдат така, защото смятат, че 14 дни е много кратък период. Да ги направим поне 20. Смятам, че наистина при 14 дни ще се увеличи срокът на публикация, но от друга гледна точка е добре да се съобразим с мнението на NGO-тата, защото явно, че 14 дни не им стигат, когато качим един акт да го опубличим. Явно не им стигат, защото всички NGO-та са се обединили около това предложение, а в крайна сметка OGP е свързано точно с достигане на една прозрачност и публичност.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Вицепремиерът Бобева.

ДАНИЕЛА БОБЕВА: Този въпрос беше обсъждан, когато правехме Стратегията за административната реформа и тогава също неправителствените организации настояваха да бъде удължен срокът за обществените консултации. Лично аз бях на такова мнение, но трябва да кажа, че фактическите обстоятелства не ни дават достатъчно аргументи за 30-дневен срок.

Първо, прегледах внимателно Портала за обществените консултации и трябва да кажа, че над 60% от актовете, които се публикуват, независимо от това колко време им се предоставя, изобщо не се коментират. В най-добрия случай има по три-четири коментара. Тоест, и това не е свързано със срок, тъкмо обратното – при по-кратките срокове има по-голяма обществена активност отколкото дългосрочните. Има проекти на закони, на стратегии, които стоят по месец-два без нито едно становище по тях. Тоест, може би да не прибързваме с 30-те дни.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Други мнения?

Заповядайте, министър Вигенин.

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Искам да попитам, дали е възможно, ако се върви към такъв по-дълъг срок, все пак да се предвиди някаква по-бърза процедура, защото по някои актове все пак и времето има значение? Тоест, ако се утвърди по принцип някакъв по-дълъг срок, все пак да има и процедура за по-кратко съгласуване също.

ДАНИЕЛА БОБЕВА: В текста на Стратегията за административна реформа сме предложили точно този баланс. Препоръчително е да бъде по-дълго обсъждането, но в някои случаи, там са изредени в кои, да се предвижда и по-бърза процедура. Това беше по предложение на премиера. Да погледнем за консистентност между стратегията и да направим текста между приетата от Министерския съвет Стратегия за административна реформа и предложението на министър Терзиева.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Приемаме материала. Да се огледат само тези срокове още веднъж. Госпожо Ставрева, до края на заседанията не искам да влиза нито един материал без 14 дни съгласуване.

Цялата стенограма можете да прочетете тук:
STENOGRAMA 072014

Свързани публикации

2 Comments

  1. Най-добре 25 дена ако ли не и по – малко до 20. Иначе стават забавания.

  2. Е то какво да им коментираш сега като те не ти обясняват нищо – нито защо се приема този акт, нито какво е новото в него, нито има някаква оценка как това ще засегне хората и фирмите, нито ти дават възможност да участваш на етап разработване на предложенията за законови промени, а ти представят един вече готов документ, нито после някой ти дава обратна връзка дали са ти приели предложението или не и защо… първо това трябва да се промени, за да има наистина обществени консултации в БГ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.