Орешарски видя добра тенденция при най-ниските заплати в ЕС

Заплатите в България са най-ниските в Европейския съюз, но пък темповете на тяхното увеличаване са най-големи. Така премиерът Орешарски събра ведно печалният факт за доходите на българите и нещо, което би могло да се определи като положителна тенденция. – „Минималната работна заплата у нас ще продължи да се увеличава и в края на мандата ще достигне поне 450 лева”, обеща Орешарски пред участниците в конференция на КНСБ, посветена на политиката по доходите. След което премиерът допълни, че По-агресивната политика по доходите би могла да въздейства на дефлацията, но би заплашила и конкурентоспособността.
Ето как Орешарски дообясни ситуацията с доходите.

Равнището на заплащането в България зависи и от заплащането в съседни страни, както и в държави с подобно икономическо развитие като нашето, каза премиерът. Орешарски подчерта, че ниското подоходно облагане частично смекчава голямата разлика със заплащането в страните от ЕС.

“Необходима е политика на умерено покачване на работните заплати”, заяви премиерът и припомни, че от началото на тази година минималната заплата е била повишена и че правителството ще продължи тази политика в рамките на управленската програма

Президентът на КНСБ Пламен Димитров опонира на премиера. Синдикалистът изтъкна, че покупателната способност на хората изостава от началото на прехода. Минималната работна заплата е под 90 процента от нивото от преди 24 година, когато започнаха промените в страната, уточни Димитров.
КНСБ настоява през 2017 година средната работна заплата да достигне 40 процента от средното ниво за 28-те страни на ЕС, при положение, чевмомента тя е 25 процента от средната за ЕС. Пламен Димитров настоява и за затваряне на ножицата между най-ниските и най-високите доходи, които в момента се разминават 6 пъти.
Нужно е минималната работна заплата да е поне 50 процента от нивото на средната заплата в България, изтъкна лидерът на КНСБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.