Орешарски разпредели по ресори отговорностите на вицепремиерите

Министър-председателят Пламен Орешарски разпредели между вицепремиерите функциите по координация на дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, съобщиха от правителствената информационна служба. Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева ще наблюдава работата на министрите на финансите, на икономиката и енергетиката, на земеделието и храните, на труда и социалната политика и на инвестиционното проектиране. Тя ще осъществява също така взаимодействието на правителството с държавните агенции за метрологичен и технически надзор и за закрила на детето, с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, ДКЕВР, Националния компенсационен жилищен фонд, НСИ, Патентното ведомство и агенциите за ядрено регулиране и за приватизация и следприватизационен контрол.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще координира дейността на министрите на младежта и спорта, на културата и на здравеопазването. Той отговаря също за работата на държавните агенции за бежанците, за българите в чужбина, „Архиви”, „Национална сигурност” и „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и за ДКСИ и КРС.
За дейността на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на образованието и науката и на регионалното развитие отговаря заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя ще наблюдава също работата в Националната агенция за оценяване и акредитация и Националната агенция за професионално образование и обучение.
Премиерът Пламен Орешарски лично ще координира работата на министрите на външните работи и на отбраната.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.