Орешарски: Първият ни приоритет е укрепването на държавността

Възстановяването и укрепването на демократичността и на държавността е първият от трите ключови приоритета за управлението на страната. Това обяви Пламен Орешарски, който представи на разширеното заседание на НС на БСП програмните намерения за предстоящия мандат, цитира от пресцентъра на партията. Орешарски изтъкна, че общото между всички мерки е стремежът към нов модел на взаимоотношения между държавата, бизнеса и гражданите, както и замяната на конфронтацията с партньорство.

Първата група приоритети включва анализ на настоящото състояние на страната; противодействие на престъпността с акцент върху битовата престъпност; възстановяване на доверието в институциите; рационализиране на администрацията и административните услуги, като целта е те да станат по- бързи и по-евтини.

Втората група приоритети включва възстановяването на икономическото развитие и насърчаване на предприемачеството; нормализиране на бизнес климата и стопанската обстановка; облекчаване на достъпа до финансови ресурси за малките предприятия. Орешарски акцентира върху регулиращата и координираща роля на държавата. Той предупреди и за заплахата да останат неусвоени еврофондове. Според Орешарски е важно да бъде укрепен аграрният сектор, който е един от източниците на растеж и може да смекчи проблемите с безработицата.

На трето място Орешарски изтъкна необходимостта от повече солидарност и социална справедливост. Той обърна специално внимание на политиката по доходите, стимулирането на раждаемостта и отглеждането на деца, подкрепата за възрастните хора, мерките за интеграция на хората с увреждания, разширяване на достъпа до здравни услуги, защитата на потребителите.

Пламен Орешарски набеляза и конкретни смешни мерки, сред които – недопускане на увеличение цената на електроенергията, въвеждане на двутарифна система за плащане на тока, разширяване на системата за енергийно подпомагане. Според Орешарски е необходимо да се овладеят тенденциите за повишаване на цените на лекарствата, да се увеличат еднократните помощи за децата в първи клас, да се преустанови прекомерният административен натиск върху бизнеса.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.