Оправдателни присъди по делото за козирката

Седмината подсъдими за козирката убиец, която падна на 2 януари 2008 година във Варна и уби 22-годишната Гергана Велинова са невинни. Така Варненският апелативен съд потвърди решението на окръжните съдии. Апелативните магистрати казват в решението си, че инцидентът е класически случай на случайно деяние. Така за смъртта на Гергана единствено вина има Татяна Николчева, управител на фирмата подизпълнител, която сама се призна за виновна още в началото на процеса. Апелативните съдии признават архитектите, проектантите, конструкторите и строителните надзорници за невинни, въпреки множеството експертизи, които доказват, че именно грешки в проектирането и конструирането на козирката са довели до нейната слабост и вследствие на обилния снеговалеж тя е паднала и убила студентката, която случайно минава под козирката в този момент. Второинстанционните съдии обясняват логиката на решението си с факта, че не е паднала само козирката на преустроеният банков клон, а и продължението над съседните търговски обекти. От мотивите не става ясно обаче, защо пренебрегват експертизите, че именно срутилата се козирка повлича и тази на съседните обекти. Присъдата може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

 

Седмината подсъдими за козирката убиец, която падна на 2 януари 2008 година във Варна и уби 22-годишната Гергана Велинова са невинни. Така Варненският апелативен съд потвърди решението на окръжните съдии. Апелативните магистрати казват в решението си, че инцидентът е класически случай на случайно деяние. Така за смъртта на Гергана единствено вина има Татяна Николчева, управител на фирмата подизпълнител, която сама се призна за виновна още в началото на процеса. Апелативните съдии признават архитектите, проектантите, конструкторите и строителните надзорници за невинни, въпреки множеството експертизи, които доказват, че именно грешки в проектирането и конструирането на козирката са довели до нейната слабост и вследствие на обилния снеговалеж тя е паднала и убила студентката, която случайно минава под козирката в този момент. Второинстанционните съдии обясняват логиката на решението си с факта, че не е паднала само козирката на преустроеният банков клон, а и продължението над съседните търговски обекти. От мотивите не става ясно обаче, защо пренебрегват експертизите, че именно срутилата се козирка повлича и тази на съседните обекти. Присъдата може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.