Опасните язовири у нас са под 200

Към момента опасните язовири в България са под 200, каза пред  bTV  директорът на Дирекция “Язовирни стени и съоръжения” към агенцията за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов. “Ние не стопанисваме язовирите, ние сме надзорен орган”, уточни той. Войнов добави, че 4523 язовира в страната са на кметовете, които трябва да се отделят средства за тяхната поддръжка.

До момента, заради открити нарушения, са били издадени 434 акта и 230 наказателни постановления. Изпълнените предписания били 61.

При нарушения, санкцията е 1000 лв. и тя се налага на стопанина на обекта, като в повечето случаи това били кметовете. Имало обаче представители на местната власт, които се криели от служителите на дирекцията.

По отношение на яз. Бели Искър и притесненията на живеещите в близост, Кирил Войнов обясни, че принципал на обекта е МРРБ, а нивото на водата се поддържа такива, че да гарантира нормална експлоатация на язовирната стена. Той допълни, че след потопа в Бургаско, който взе човешки жертви, дирекцията вече получава прогноза за времето от БАН на всеки 24 часа, а не както до сега с данни за пет дни.

Кирил Войнов обяви още, че при създаването на дирекция “Язовирни стени и съоръжения” тя е получила “в насипно състояние” информацията за язовирите у нас и две години по-късно все още има “400-500 гьола”, които не са установени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.