Омбудсманът: Жените са слабо представени в управлението

България е на 50-то място в световната класация по участие на жените в процесите по вземане на решение и на едно от последните места сред европейските страни.

Това показват данните от изследвания, цитирани от националния омбудсман Мая Манолова пред участниците в обществено обсъждане на законопроекта за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен в Народното събрание на 20 ноември 2015 година, предаде “Фокус”. Манолова даде и пример за слабото представителство на жените в управлението на страната: имаме 20% участие на жените в парламента и около 10% са жените кметове в България.

„Според мен, а и такива са резултатите от изследванията, липсата на специално законодателство, което да регламентира съвместяването на семейните и служебните ангажименти, се отразява на драматичната демографска ситуация в страната и на репродуктивното здраве на жените”, допълни още омбудсманът. След което Манолова изтъкна, че държавите с добро законодателство, уреждащо равнопоставеността на половете – например Норвегия – са първи не само по участие на жените в управлението, но и в редица други области, измервани от така нар. индекс за човешко развитие. “Друг пример е Германия, която е европейски икономически лидер и има едно от най-добрите законодателства за равенство на половете”, каза Мая Манолова.

Констатациите на националния омбудсман бяха подкрепени от народната представителка от ГЕРБ Светлана Ангелова, която също участва в обсъждането на законопроекта и на свой ред призна, че България изостава по отношение на законодателството за равнопоставеност на половете.ангелова

Ангелова, която е зам.-председател на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика, посочи в своето изказване, че темата за равните възможности на жените и мъжете е актуална в ЕС и в света, като през последните години са приети редица регламенти и директиви, свързани с интегриране на принцип на равнопоставеност на половете във всички политики.

“България, като страна-членка на ЕС е ангажирана с изпълнението на заложеното в тези документи, чрез хармонизирането им с националното законодателство”, посочи Светлана Ангелова. По думите ѝ, България е сред малкото държави-членки, които нямат подобен закон. Според Ангелова внесеният от МС законопроект показва, че правителството има ясни ангажименти към проблема на неравнопоставеността и дава гаранции за подкрепа на политиките, свързани с равните възможности на мъжете и жените. Депутатката от ГЕРБ подчерта, че в крайна сметка Народното събрание трябва да приеме добър и работещ закон, съдържащ реални мерки за справяне с проблема. Ангелова обърна внимание, че законопроекта няма ясно разписани санкции за неизпълнението на закона, липсват текстове, гарантиращи равнопоставеност при заплащането и не е присъства темата за квотите за жени в управлението.

Между първо и второ четене на законопроекта ще предложа конкретни мерки в различни направления. След това зависи от волята на народното представителство дали те ще бъдат обсъдени и приети, заяви Мая Манолова.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.