Омбудсманът настоява парламентът да се намеси по казуса КТБ

Националният омбудсман Константин Пенчев препоръча на председателя на Народното събрание (НС) Михаил Миков да предприеме действия за осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на специалния надзор, под който е поставена „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ), става ясно от съобщение на сайта на обществения защитник.

Константин Пенчев пише: „Обръщам се към Вас с ясното съзнание, че това Народно събрание няма да продължи работата си дълго, но предвид изключителната важност за обществото на проблема с КТБ и заради факта, че съгласно Конституцията България е република с парламентарно управление, смятам, че парламентът би могъл да предприеме конкретни спешни действия”. Той напомня, че поставянето под специален надзор от Българската народна банка (БНБ) на КТБ и „Креди Агрикол България” ЕАД е довело до много проблеми. Към институцията на омбудсмана са се обърнали с жалби много граждани, получаващи пенсии и други доходи по сметки в тези банки, които не разполагат със средства за лечение и посрещане на всекидневните си потребности. В свои публични изявления представители на синдикатите и работодателските организации също насочиха вниманието към проблемите на бизнеса.

В писмото си омбудсманът подчертава, че не оспорва необходимостта от специален надзор, но най-същественият проблем е пълната липса на прозрачност за условията на този надзор и плана за действие, както и за вече предприетите мерки от страна на квесторите. Според Константин Пенчев в обществото остава впечатление, че за пореден път компетентните институции бездействат или не действат адекватно, като предоставят противоречива, необмислена и неясна информация на гражданите. „Тъй като НС е органът, който избира ръководството на БНБ и приема отчета за дейността на централната банка, се обръщам към Вас да предприемете съответни действия, чрез които да получите точна информация за дейността на квесторите и за това, което се извършва по време на надзора, като предоставите по подходящ начин информацията и на българските граждани” – препоръчва омбудсманът.

Заради жалбите за блокирани пенсии в КТБ, Константин Пенчев изпрати и писмо до управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), в което пише: „Като обществен защитник на правата на гражданите съм загрижен за тази особено уязвима част от нашето общество, която разчита за издръжката си на получаваната пенсия или на други плащания от осигурителната система. Смятам, че възникналата ситуация би могла да доведе до неизпълнение на конституционното задължение на държавата да гарантира живота, достойнството и правата на личността, както и до ограничаване на особената закрила на държавата и обществото, гарантирана от Конституцията, по отношение на старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, и на лицата с физически и психически увреждания”.

Като реакция на ситуацията с КТБ, в интернет страницата на НОИ е предоставена информация за възможностите пенсиите да се получават и чрез пощенски клон, както и да се смени банката, от която да се получава пенсията. В писмото си омбусманът пише обаче, че намира това за недостатъчно, като има предвид постъпилите жалби и факта, че голяма част от хората, които получават пенсии или други плащания от НОИ нямат постоянен достъп до интернет или изобщо не ползват мрежата. Константин Пенчев пита дали са осъществени действия от страна на НОИ, целящи да не се допусне да бъдат лишени от средства гражданите, които получават пенсиите си или други обезщетения в КТБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.