Огромна жълтокафява мъгла погълна Гълъбово

Няколко дни във въздуха се носи миризма на сяра, разпознава се лесно, защото е като миризмата на развалени яйца. Това продължава близо месец. Сега положението стана още по­- лошо заради вятъра, който разпрашава фините частици пепел от “Черното езеро” в града. Мъглата е толкова гъста и наситена с прах, че на места дори видимостта е намалена. Вятърът е предизвикал вдигане на сгуропепелните частици, които са образували на места толкова плътна завеса, че видимостта е ограничена.

Към момента РИОСВ не са подали данни за проблеми с качеството на въздуха, но са отчетени превишени нива на серен диоксид.

Мерките, които следва да се предприемат от населението, са да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид, гласят указанията на Министерството на здравеопазването. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно­съдови или хронични белодробни заболявания.

“Брикел” ЕАД обединява старата ТЕЦ “Марица изток 1” и Брикетна фабрика. Така нареченото “черно езеро” на Брикел разполага с оросителна система. По думите на директора Владимир Костов, през целия ден районът е бил допълнително оросяван и с помощта на двата противопожарни автомобила. Силният вятър и продължителната суша обаче са допринесли за заформянето на облака.

“От утре започваме да наливаме вода в проблемната секция. Целта е да постигнем “водно огледало”, с което да предотвратим запрашаването”, каза още директорът на Брикел.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.