Огнян Герджиков*: Има нужда от регулаторна реформа

„Категорично България има нужда от регулаторна реформа. Тя трябва да легне в основата на подготовката на нормативните актове. В противен случай ще продължаваме да бъдем свидетели на многобройни опити за прокарване на полуграмотни закони в Парламента.
Многократно съм имал поводи да критикувам качеството на законодателната дейност. Тя се дължи на липсата на координация на съответните звена в изпълнителната власт, които подготвят законопроектите и на липса на изграден механизъм, който да филтрира предлаганите законопроекти.
Що се отнася до правното съзнание, има първи наченки за неговото издигане. Доказателство е все в по-голяма степен съобразяване с червения светофар и пешеходните пътеки.
Липсата на оценка за въздействие на законодателството води до мултиплициране на грешките, които се отразяват във всички сфери на обществения живот. Стига се до неконтролируеми промени в едни и същи нормативни актове, оттам – до загуба на обществена енергия, до загуба на финансови и други ресурси и до непредвидимост на правната регулация.
Безусловно има потребност от учебна дисциплина „Законотворчество” или „Нормотворчество”.”

*Огнян Герджиков е професор по търговско и гражданско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк”. Народен представител е в 39-ото и 40-ото НС. Председател е на Парламента в периода 2001 – 2005 г. Дългогодишен анализатор и отявлен критик на начина на вземането на решения по регулиране в България през последните години, на лошия нормотворчески процес и на ниското качество на нормативните актове у нас.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.