Одит на Сметната палата разкри пропуски във финансовата отчетност на над 10 партии

Сметната палата представи на открито свое заседание днес одитния доклад за средствата, ползвани от партиите в кампанията за парламентарните избори през миналата година. От документа става ясно, че 12 политически субекта не са представили декларации на дарители за произхода на дарените средства, а политическите партии, които не са представили декларации за произхода на средствата, предоставени от техни кандидати са 11. Докладът установява, че неотчетените приходи от две партии и една коалиция са в общ размер на 16 920 лв., а 5 участника не са спазили изискването за получаване на суми над 1000 лв. единствено по банков път.
ПП “Зелените”, ПП “Глас народен” и “Горда България” са субектите, при които има неизяснени източници на финансиране, а за Движение “България на гражданите” и “Национално патриотично обединение” е установено финансиране от юридически лица.
В доклада на Сметната палата са включени 22 политически партии, 7 коалиции и един инициативен комитет. Одитната задача обхваща оценка за спазването на нормативните уредби на Изборния кодекс.
Отчетено бе, че 25 политически субекта са спазили законовите изисквания за набиране на приходи за предизборните кампании.
Само една политическа партия не е спазила срока за представяне на отчети за приходите и разходите по време на предизборната кампания, като е закъсняла с 15 дни.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.