Очакваме 1.39 млрд. евро по програма “Иновации и конкурентноспособност”

Европейската комисия прие оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност” на България за периода 2014 – 2020 г. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), съобщиха от представителството на ЕК в София.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси каза: “Малките и средните предприятия са най-големият работодател в България и ключов двигател на икономиката. Новата програма инвестира в развитието им и в създаването на нови работни места. Пожелавам успех и сериозни резултати за икономиката ни и за условията на живот на нашите граждани.

“Този пакет от инвестиции ще помогне на българските предприятия да повишат конкурентоспособността си, да се ориентират в по-голяма степен към иновации и така да постигнат европейските цели за интелигентен и устойчив растеж”, коментира Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.

Програмата има за цел да се стимулира икономическият растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия. Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.