“Да” на предварителното изпълнение на трансграничните програми

Европейската комисия е дала “зелена светлина” за стартиране на предварително изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество “България – Сърбия”, “България – Македония” и “България – Турция”. През юли се очаква Комитетът за
наблюдение на програмите да одобри насоките за кандидатстване и да бъдат публикувани първите покани за подаване на проектни предложения. Това е станало известно след преговорите между заместник-министърa на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и представителите на Главна дирекция
“Регионална и градска политика” на ЕК. От пресцентъра на МРРБ допълниха, че по време на днешните разговори са били финализирани преговорите по обхвата на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020, която щ обхваща 67 български града. Към момента текат необходимите национални процедури, за да може финалният вариант на програмата да получи одобрение от Европейската комисия. Обсъдени са били и възможностите за предварително изпълнение по основния приоритет на програмата – за интегрирано градско развитие.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.