Очаква ни суперлуние по пладне на 23 юни 2013 г.

Около 14 часа и 30 минути на 23 юни 2013 г. ще настъпи поредното „суперлуние”, съобщават от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН, цитирани от БГНЕС.  Явлението е комбинация от две събития, които на 23 юни ще настъпят почти едновременно – преминаването на Луната през перигея на нейната орбита, (при което тя ще се доближи на минимално разстояние от 356 989 км до Земята) и настъпването на фаза пълнолуние.

Тъй като орбитата на Луната около Земята не е кръгова, а елиптична, при своето въртене тя преминава през точката от нейната орбита наречена перигей – тогава разстоянието между Земята и Луната е най-малко.

Периодът на преминаване на Луната през перигея е около 27.555 деннощия, а интервалът на повторение на лунните фази е около 29.531 денонощия. Това  означава, че периодът на съвпадение на перигея на Луната с пълнолуние е около 411.8 денонощия. Именно това е и периодът на повторение на "суперлунията", обясняват астрономите.

Бихме могли да наречем "суперлунието" на 23-ти "свръх-суперлуние" понеже разстоянието между Земята и Луната в този момент ще бъде малко над минималното възможно от 356 400 км.

Астрономите са категорични, че явлението "супер Луна" няма да окаже кавото и да било здравословно, емоционално, психологично или политическо въздействие върху Земята.

На 23 юни Луната ще изгрее на фона на звездите от съзвездие Стрелец в 21:02 за София, когато събитието на практика ще е приключило.

Предишното такова явление настъпи на 6 май 2012 а следващото се очаква през август 2014 година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.