Обявен е повторен конкурс за новата морска гара на Бургас

Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" обяви повторна процедура за възлагане на обществена поръчка за проектирането и изграждането на международна морска гара в Бургас. Официалното име на проекта е "Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара".

Поръчката е "зелена". Това е подход, при който възложителят включва екологични критерии във всички етапи на процеса на провеждане на обществената поръчка, като по този начин насърчава разпространението на екологични технологии и разработването на екологосъобразни продукти и съоръжения.

Предишната процедура за нов пътнически терминал на пристанище Бургас бе прекратена на 14 ноември без да бъде допуснат до класиране нито един от тримата участници, които подадоха документи за участие. Тогава до отваряне на ценовата оферта бе допуснат Консорциум "Техномашпрогрес ТВП", съставен от "Техномашпрогрес" ООД, "Вамос" ООД, "Проно" ЕООД. Същевременно възложителят констатира, че предложената от участника цена не отговаря на предварително обявените условия и надвишава финансовия ресурс, с който ДП „Пристанищна инфраструктура” разполага.
В обявлението за откриването на повторна процедура изрично е упоменато, че възложителят я адресира до "Техномашпрогрес – ТВП".

Първоначалното изискване бе новата Морска гара на Бургас да е готова до 31 август 2013 г. Това надали ще се случи,  както заради повторното обявяване на обществена поръчка за проектирането и строителството й. Все още не е ясно дали ще се изпълни намерението до края на август следващата година да е готова вертикалната планировка около международната Морска гара и паркинга с 500 места.

Изграждането на нов пътнически терминал на пристанище Бургас е свързано с амбицията за превръщането на града във водеща круизна дестинация. На 5 октомври 2013 г. на пристанище Бургас официално се очаква да акостира първият круизен кораб с пасажери по утвърдена линия, съобщи през септември, по време на Третата международна конференция BLACK SEA CRUISE 2012,  изпълнителният  директор на "Пристанище Бургас" ЕАД Диян Димов. Това ще бъде Celebrity Constellation с  дължина 294 м, 2000 пасажери и 1500 души екипаж.

 

На снимката: Корабът Celebrity Constellation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.