Обвиниха в корупция бивш шеф на “Специални сили”

Военноокръжната прокуратура – София повдигна обвинение за корупция на подполковник Владимир Мильовски, експерт в командване на сухопътните войски – военно формирование 22450 – София. Той е привлечен като обвиняем за
злоупотреба със служебно положение с цел да се набави имотна облага за търговско дружество при провеждане на обществена поръчка за доставка на парашути.

Спрямо подполковник Мильовски е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1000 лева.

През 2013 г. Министерство на отбраната е обявило обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол“ и десантни парашутни системи тип „Летящо крило“, в която са участвали дружествата „Ломини“ ООД и Дружество по ЗЗД „Параплекс-Брюгеман“.

В периода 5 март 2013 г. – 26 януари 2015 г., подполковник Мильовски, изпълнявал длъжността главен експерт и началник в отдел „Специални сили“, е злоупотребил със служебното си положение, като в съучастие като извършител с подбудителя Стоян Стоянов, син на собственика на „Ломини“ ООД, е извършил следното:

– в периода от 5 март до 13 август 2013 г., при изготвяне на проект за техническа спецификация на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение, Мильовски умишлено не е посочил ясни и точни изисквания за параметрите „диаметър“ (в коя част на купола се изчислява),„дължина на вървите“ (от къде започва и къде завършва измерването) и подложката на раницата (без приложена схема). Това е извършено с цел да даде възможност за произволна преценка на съответствието на доставените впоследствие парашути с изискванията към предмета на обществената поръчка;

– в периода от 16 септември 2013 г. до 10 януари 2014 г. обвиняемият е събирал информация от членовете на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка, за хода на заседанията на комисията и предоставял тази информация на Стоян Стоянов.

По същото време Мильовски е склонявал полковник Борисов, член на комисията, да заяви пред останалите членове на комисията, че парашутите, предлагани от Дружество по ЗЗД „Параплекс-Брюгеман“ не работят „на принудително отваряне“ и не съответстват на изискванията за дължина на вървите. Мотивирал го е да направи искане за представяне на мостри и на допълнителни сертификати, въпреки липсата на такива изисквания в решението за обявяване на поръчката и да изрази съмнение в заявените технически характеристики, чрез изготвяне на „особено мнение“;

Същевременно Мильовски е заявил пред заместник-директора на Служба „Военна полиция“ полковник Стоил Чипилски и пред капитан Християн Христов, началник сектор в Регионална служба „Военна полиция“ – София, че процедурата за възлагане на обществената поръчка за парашутище бъде манипулирана в полза на Дружество по ЗЗД „Параплекс-Брюгеман“, въпреки че предлаганите парашути не съответстват на изискванията на специалните сили. По този начин Мильовски е целял да бъде образувана проверка от РС „Военна полиция“ срещу дружеството и то да бъде отстранено от участие в процедурата;

– в периода 3 – 12 декември 2014 г., Мильовски е склонявал подполковник Георги Мянков и бригаден генерал Михаил Попов от в.ф.32990-Пловдив да откажат да приемат доставените парашути, предмет на договор от 27 юни 2014 г., сключен между Министерство на отбраната и Дружество по ЗЗД „Параплекс – Брюгеман“. Склонявал ги да заявят, че парашутите не съответстват на нужните изисквания за дължина на вървите, диаметър на купола, наличие на концентрични ленти на парашутите с кръгъл купол, както и че подложката на раницата на парашутите „летящо крило“ не разпределя натоварването по раменния пояс;

– в периода от 18 декември 2014 г. до 26 януари 2015 г., като експерт в състава на комисия на Инспектората на Министерство на отбраната изразил становище, че парашутите не съответстват на спесификацията по договора;

Посочените действия Мильовски извършил с цел дружеството „Ломини“ ООД да бъде определено за изпълнител на обществената поръчка. Целял е да набави облага за това дружество и от това да произлязат тежки вредни последици за Министерство на отбраната, в размер на 1 400 000 лв. Сумата представлява разлика между цените, предлагани от „Ломини“ ООД и цените, предлагани от Дружество по ЗЗД „Параплекс–Брюгеман“.

Общественоопасните последици на деянието не са настъпили, поради независещи от Мильовски причини, както и провеждащото се разследване от Военноокръжна прокуратура – София.

Разследването продължава, като предстои привличането и на други лица към наказателна отговорност .

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.