Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски” преизбра проф. Запрян Козлуджов за ректор

Проф. д-р Запрян Козлуджов е новият стар ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. С огромно мнозинство от 328 гласа „за” от общо упражнилите право на вот 347 делегати на провелото се днес Общо събрание филологът бе избран да оглави за втори мандат висшето училище. Комисията по избора обяви, че в урните са намерени 9 бюлетини „против” и 10 „бели” бюлетини. Не е отчетен нито един недействителен глас.

Основното, което ще ме ръководи през втория ми мандат, е да съхраня спокойствието в академичната общност и позитивните нагласи към университета, заяви проф. д-р Запрян Козлуджов след обявяването на резултатите от гласуването. В програмата си за управление за следващите 4 години той е записал да продължи да развива инфраструктурата на ПУ, така че до 2019 г. университетът да се превърне в модерен научно-изследователски и учебен комплекс с прилежащ кампус, спортни съоръжения и нови аудитории. Ще работим за постъпателно и внимателно увеличение на работните заплати, както и да печелим проекти по новата Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж”, подчерта новоизбраният ректор.

За председател на Общото събрание делегатите избраха проф. Асен Рахнев – декан на Факултета по математика и информатика, а за негов заместник – доц. Живко Иванов – декан на Филологическия факултет. Новият Академичен съвет е в състав от 45 човека.

Процедурата по избор на ново ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски” се провежда за 20-ти път, като първата се е състояла през 1962 г. Проф. д-р Запрян Козлуджов е деветият по ред ректор на висшето училище. Той бе заместник-ректор по учебната част в екипа на проф. дфн Иван Куцаров и един мандат ректор на най-големия университет в Южна България за периода от 01.03.2011 г. до 31.03.2015 г. Вторият четиригодишен мандат на проф. д-р Козлуджов изтича през 2019 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.