Проект: От 2016 г. общините с право да налагат допълнителни 2% ДОД

В България данъкът върху доходите е 10% за всички… но не съвсем или поне не завинаги. От 2016 година може да се окаже, че за софиянци този данък е 12%, а за жителите на Бургас пак е 10%, примерно. Всъщност вариантите не са толкова много и се съдържат в проект на Министерство на финансите, предвиждащ от догодина общините да могат да налагат допълнителен данък върху доходите.

Допълнителният данък върху доходите ще е със ставка от 0 до 2% от доходите и ща зависи от постоянния адрес на данъкоплатците, тъй като размерът ще се решава от съответните общински съвети, а постъпленията от него ще влизат в общинските бюджети. Решението за размера на на допълнителния данък за следващата година ще се решава от общинските съвети всяка година до 31 октомври, като при липса на решение ще се прилага нулева ставка.

На този етап – до 26 септември – проектът на МФ за изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се изменя и Законът за данъците върху доходите на физическите лица, е на фаза “обществено обсъждане”. Пълният текст може да бъде намерен на сайта на МФ.

Допълнителният данък ще се събира от Националната агенция по приходите (НАП), след което ще се препраща към кметствата.

„С предложението се цели изпълнение на заложените в Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение приоритети и мерки, свързани с увеличаване на приходната база на общините чрез предоставяне на нови приходоизточници“, посочват в мотивите си от финансовото министерство.

Според ведомството разширяването на приходната база на общините ще създаде възможност за повишаване на ефективността, по-пълно съобразяване с местните потребности и предоставяне на повече и по-качествени услуги на населението. С предоставянето на новия данък и съответно приходите от него следва да се повиши отговорността на местните власти за по-ефективно и ефикасно изразходване на средствата при спазване на засилена финансова дисциплина, ясно дефинирани приоритети и недопускане на просрочени задължения и вземания, посочват още от Министерство на финансите.

Свързани публикации

1 Comment

  1. Не са измислили нищо ново тези които сега предлагат този данък.В доброто старо време имаше този данък и се наричаше САМООБЛАГАНЕ и беше 1.5%.Но тъй като капиталистите са алчни и го направили 2 %.Искам да отбележа,че сумите които се събираха се разпределяха за благоустрояване на населеното място.Знаеше се точно за какво и къде са изразходени!!!Но при сегашното управление няма да се знае нищо и парите ще си разпределят кметовете както си искат…Така направиха в град Добрич с парите които се получиха за наводнението от 14г.Дори все още дерето в частта си къдете беше затлачено/и за това стана бедствието/ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗЧИСТЕНО!
    Никой не може да направи проверка на кметовете.Така ще стане и с новия данък !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.