Община Горна Оряховица дава 287 000 лева за ремонт на черква

Точно 965 182 лв. общо са предвидени в проектобюджет 2013 на Община Горна Оряховица за капиталови разходи. В първоначалния списък са заложени 29 обекта. Ще бъдат правени и допълнителни инвестиции със средства от Европейския съюз и различни фондове, съобщи „Дарик”.

287 248 лв. са средствата за ремонтно-възстановителни работи на църквата „Св. Троица". През миналата година Междуведомствената комисия по бедствия и аварии одобри проекта по задание на Община Горна Оряховица за ремонтно-възстановителни работи на църквата. Целта е да се възстанови, укрепи и подобри състоянието на сградата на църквата. Очаква се реконструкция на храма да приключи до Великденските празници.

В капиталовите разходи са предвидени 10 000 лв. за основен ремонт на помещението, в което се помещава детската кухня  на ул. „Цар Освободител". Ще се изгради и детска площадка, съобразена с изискванията за безопасност, в целодневната детска градина „Първи юни". За това съоръжение са заложени 36 000 лв. Още 6 000 лв. в бюджета за капиталови разходи са заложени за проектиране на мултифункционална спортна площадка, комбинирано игрище, тенис кортове и съблекални в парк „Николай Панайотов" в кв. „Пролет". За изграждане на съоръжението Общината кандидатства пред Програма „Красива България". С финансова помощ от същата Програма ще се изгради и още един спортен обект-футболно игрище, тренировъчен стадион и тенис кортове. Обектът се намира в близост до спортна зала „Никола Петров". За проектирането му са заложени 15 000 лв.

В списъка с капиталови вложения са включени ремонти на домове за възрастни хора с увреждания и дневните центрове за лица с увреждания. В плана за капиталови вложения са предвидени и 100 000 лв. за изграждащият се Център за настаняване от семеен тип.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.