Общественият съвет на БЧК разпредели 500 хил. лв. за пострадалите от наводненията

Общественият съвет на БЧК разпредели за засегнатите общини над 500 000 лв. от дарените средства

На днешното си заседание Общественият съвет за управление на финансовите средства, постъпили по кампанията на БЧК за подпомагане на пострадалите от наводненията, се запозна с актуалната информация за последиците и щетите в най-засегнатите общини на врачанска обаст – Мизия, Бяла Слатина, Борован, Враца, Хайредин, Криводол и Мездра.

Като се съобрази с наличните финансови средства по дарителската кампания на БЧК, Общественият съвет разпредели парична помощ в размер на 502 300 лв. за пострадалото население в посочените общини. Средствата ще бъдат предоставяни от БЧК по списъци, изготвени от местните обществени съвети на базата на критерии, отчитащи степента на поражения върху жилището и социалния статус на домакинствата. Основен критерий за предоставяне на парична помощ е пострадалото жилище да е единствено за съответното домакинство.

Общественият съвет предостави и още 15 000 лв. за осигуряване на продукти за приготвяне на топла храна в полевата кухня в Мизия до 15.09.2014 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.