Обществените съвети в МЗ и в МИЕТ заседават за първи път

Първото заседание на новосъздадения Обществен съвет ще се проведе на 5 април от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, заседателна зала на ІV ет., съобщиха от министерството. Заседанието ще бъде открито от министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров.
Председател на Обществения съвет е заместник-министър д-р Мирослав Ненков, а със свои представители в него участват четири съсловни организации – БЛС, БЗС, БФС и БАПЗГ, както и национално признатите пациентски организации – Конфедерация „Защита на здравето”, Федерация „Български пациентски форум”, Сдружение „Българска асоциация за закрила на пациентите” и Националната пациентска организация.
На първото заседание на Съвета членовете му ще приемат Правилата за неговата работа и дневния ред. Той е съвещателно и консултативно звено към министъра на здравеопазването, което дава становища и препоръки относно стратегията за развитие на здравеопазването и проекти на нормативни актове. Съветът ще предлага конкретни инициативи в областта на здравеопазването и ще наблюдава изпълнението на предприетите действия за развитие на здравеопазването, ще обсъжда постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизация. Дейността на Обществения съвет ще бъде подпомагана от структурни звена на МЗ, които ще предоставят становища по постъпилите материали за обсъждане в Съвета.
След приключване на първото заседание на Обществения съвет са предвидени изявления на участниците пред представителите на медиите.

Първо заседание на новосформирания обществен съвет към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще се проведе отново днес от 15.00 часа в сградата на ведомството – ул. „Славянска“ 8, съобщиха от пресцентъра на министерството. В съвета влизат представители на енергийни компании, неправителствения сектор, ДКЕВР, МИЕТ, научните среди, синдикатите, гражданското общество и други. Заседанията на съвета ще се излъчват онлайн на адрес www.mee.government.bg. Няма технически ограничения за излъчване и чрез други сайтове.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.