Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

Контекст
През месец декември 2015 г. в Народното събрание е внесен доклад с Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, обединяващ 4 законопроекта, приети на първо гласуване в края на ноември. Първият от тях, внесен на 29.04.2015 г. от Милена Дамянова и група народни представители, засяга пряко дейността на Националното представителство на студентските съвети в България. Промените са в 3 основни насоки, описани в мотивите:
1. Прецизиране и запълване на празноти в уредбата с оглед отстраняване на възможността за
противоречиво тълкуване и нееднообразно прилагане на закона и недопускане на
злоупотреби.
2. Засилване на прозрачността и отчетността в работата на НПСС с оглед повишаване на отговорността на членовете му.
3. Облекчаване на финансовата тежест върху студентските съвети за участие в НПСС.

Предлаганите промени са в чл. 73а, като най-съществени от тях са:
1. Разширяване на състава на НПСС – като освен председателите на студентските съвети, в него се включват и членовете на съветите, когато им е делегирано това право.
2. Ограничаване на мандата на членовете до 2 години с възможност за едно преизбиране.
3. Разширяване на възможностите за формиране на бюджета на НПСС, като се намалява процентното отношение от бюджетите на студентските съвети – от 10% на 3%, но се предвиждат средства на проектен принцип, дарения, спонсорство и други.
4. Въвеждане на ежегодно одитиране на получените средства от Сметната палата и публикуване на резултатите от одита в интернет страницата на НПСС.
5. Въвеждане на процедура за обжалване на актовете на НПСС пред съда по Административно-процесуалния кодекс.

В тази връзка, Ви питаме следните въпроси:

1. Създават ли се гаранции за обновяването на състава на НПСС чрез въвеждането на ограничени мандати?
2. Редуцирането на отчисленията от бюджетите на студентските съвети от 10% на 3% ще гарантира ли достатъчно средства за административната издръжка на НПСС?
3. Ще стимулира ли студентските съвети да реализират по-голяма събираемост на членския внос?
4. Ще се създаде ли допълнителна юридическа тежест при издаването на актовете  на НПСС, когато същите подлежат на обжалване по реда на АПК?

Свързани публикации

2 коментара за “Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

 • 19.02.2016 в 22:43
  Permalink

  Гаранциите за обновяване на състава винаги зависят и от самата структура на всяко обединение или сдружение. Ако в него има нетърпимост от хора, то те ще бъдат изключени като негови членове или представители. Със закона или без това всъщност е нещо, което няма да влияе на работата в една организация.

  Отговор
 • 19.02.2016 в 15:16
  Permalink

  Въпросът с „вечните студенти“ отдавна трябваше да бъде повдигнат.
  Относно поставените въпрос:

  1. Реално съставът ще се сменя на всеки 4 години след преизбирането, колкото продължава цялата бакалавърска програма на един студент. Не мисля, че може да говорим за сериозно „обновяване“ в този случай.
  2. Разбира се и така е правилно. Ако НПСС не може да покрие административните си разходи, има достатъчно добри практики с възможности за тяхното редуциране чрез структурни оптимизации, повишаване на ефективността и ефикасността с наличните ресурси и т.н. – може да се проучат. А останалите разходи ще бъдат използвани по-целесъобразно като се въведе този проектен принцип.
  3. По-скоро да. Въпреки, че това зависи от ръководствата на студентските съвети.
  4. По-скоро не. Това е свързано с компетентностите на членовете на студентските съвети и техните базови правни познания, каквито – убеден съм, имат всички.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.