Обществена консултация, посветена на ролята на неправителствените организации в обществените консултации по публичните политики и законодателството

Обществена консултация за ролята на НПО-тата

КОНТЕКСТ

На 19 май 2015 Европейската комисия прие своята нова Програма за по-добро регулиране, която тя определи като цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, който има за цел да направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен.

На 1 септември 2015 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона да нормативните актове, който предлага засилване на ролята на обществените консултации като инструмент, осигуряващ плурализъм на мненията и съпричастност към вземането на решения от страна на засегнатите и заинтересованите страни и на обществото като цяло.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Целта на консултацията да се потърсят отговори на следните въпроси:

  1. Защо следва да се провеждат обществени консултации със заинтересованите страни?
  2. Кой и кога следва да провежда обществени консултации със заинтересованите страни?
  3. Как се идентифицират заинтересованите страни?
  4. Каква е ролята на неправителствените организации при провеждането на обществени консултации?
  5. Защо е необходимо уреждането на детайлни законови правила относно обществените консултации в България?

В тази връзка Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители приканват заинтересованите лица да участват в настоящата консултация.

Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички организации, граждани и заинтересовани страни.

Всички мнения ще бъдат публикувани на портала www.komentator.bg

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.