Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

КОНТЕКСТ

Едно от големите очаквания към избраните през 2014 г. парламент и правителство бе да подобрят публичната и законодателната среда, която да гарантира медийната независимост и плурализъм, както и прозрачността при финансирането на медиите. Неслучайно на това бе обърнато изключително високо внимание, като бе посветена цяла глава в програмата на правителството за стабилно развитие на Република България.  В нея се декларира, че публичните средства ще се разпределят към медиите на прозрачен и справедлив принцип, като отчета за резултатите от тези средства ще бъдат публично оповестяван.

Във внесения в Народното събрание проект на изцяло нов Закон за обществените поръчки обаче се предвижда точно обратното, че администрациите не са длъжни да обявяват обществена поръчка за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията е фокусирана изключително върху разпоредбата на чл.13, ал.1, т.5 от проекта на Закон за обществените поръчки, предвиждащ че възложителите не прилагат закона „при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги“.

Целта на консултацията да се потърсят отговори на следните въпроси:

1. Защо е необходимо да се прави изключение за възлагане на обществени поръчки при разпределение на публични средства за медии?

2. Защо се поставят в привилегировано положение телевизии и радиа, но не се прави такова изключение за други медии – вестници и сайтове?

3. Какъв е смисълът от съществуването на публичния регистър на изплатените евросредства за медии (справки за изпълнение на комуникационните планове по ОП),  при положение, че той не е обновяван от пет месеца?

4. Как трябва да се промени закона за да отговаря на изискванията за прозрачност и плурализъм в медиите?

 

Свързани публикации

3 коментара за “Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

 • 11.02.2016 в 21:32
  Permalink

  Текстовете в новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), по-точно чл. 13 и чл. 14 , повтарят и разширяват порочната практика, регламентирана в чл. 4 от стария закон, а именно, че закупуването на програмно време от операторите (сега прекръстени на „доставчици на медийни услуги“), става без обществена поръчка. Тези текстове водят до неравнопоставеност на медиите. При насочване на публичен ресурс към някои от тях не става ясно по какви правила, за какви услуги и защо едни са предпочетени пред други. Един от новите текстове – „ Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
  […] 3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги“ , директно поставя под въпрос правото на гражданите на информация. Никъде не е вменено задължение на медиата, изтъргувала програмното си време, да обозначава този отрязък от програмата като платен. Независимо дали става дума за рекламен клип от кампания на дадено ведомство, платен репортаж, интервю или цяло предаване. Няма никаква гаранция, че потребителите на медийни услуги получават достоверна и обективна информация. Новият закон разширява възможностите държавната и местната власт да си купуват медиен комфорт в едни медии, а другите, критично настроените, да бъдат дискриминирани и фалирани. От това страдат свободата на словото, медийният плурализъм и свободната конкуренция на медийния пазар.
  Спасиана Кирилова журналист, член на УС на Сдружение „Мрежа за свободно слово“

  Отговор
 • 31.01.2016 в 10:11
  Permalink

  Ето 6. „Доставчик на медийни услуги“ е лице по чл. 4 от Закона за радиото и телевизията.
  Защо само тези е въпроса? А печатните издания, а сайтовете, а информационните агенции?
  Закон за радиото и телевизияята:
  Медийните услуги са линейни и нелинейни.
  Линейни са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за едновременно гледане/слушане на предавания въз основа на програмна схема.
  Нелинейни (медийни услуги по заявка) са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за гледане/слушане на предавания в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, подбрани от доставчика на медийни услуги.

  Отговор
 • 31.01.2016 в 10:07
  Permalink

  Първият въпрос, който трябва да изясните е защо се делят медиите на доставчици на медийни услуги и други, това не ми е ясно. Какво е доставчик на медийни услуги?

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.