Образуваха досъдебно производство за Царските конюшни

Образуваха досъдебно производство срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Пенев е разследван за това, че на 08 юли 2016 година като областен управител на град София, в качеството си на управляващ държавната собственост на територията на областта, съзнателно сключил, от името и за сметка на държавата, неизгодна сделка. С три деяния се e разпоредил с имоти частна държавна собственост и от това е произлязла значителна вреда за българската държава.

Основен предмет на разследването са три договора от 08 юли 2016г., сключени от областния управител и „Евротрансбилд“ ЕООД, с които е прекратена  съсобствеността между държавата и търговското дружество.

С тези договори Пенев е продал на „Евротрансбилд“ идеални части от поземлен имот с площ 1376 кв.м София – на бул. “Княз Александър Дондуков“ № 58,  идеални части от поземлен имот с площ 4 762 кв.м,бул.“Княз Александър Дондуков“ № 56 и идеални части от поземлен имот с площ 1191 кв.м бул. “В.Левски“ № 106.

Припомняме, стойността на тази сделка бе малко над 650 хил. лева.

Предстои събиране на доказателствата за тези неизгодни сделки. По време на разследването ще се изискат и проверяват всички договори за разпореждане с имоти, държавна собственост или идеални частни от такива имоти, сключени от Пенев, в качеството му на областен управител, уверяват от прокуратурата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.