Облекчиха реда за даване на българско гражданство

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за българите, живеещи извън страната, според които българско гражданство ще може да се придобива по облекчен ред.

Според поправките гражданство ще придобиват лица, които имат поне един близък роднина от български произход.

В приетите промени е записано още, че „близък роднина“ може да е възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до шеста степен включително.

Според предложените изменения се предвижда възможност при липса на официални документи, удостоверяващи произход, такъв да може да бъде доказван с нотариално заверена декларация.

Според вносителите предлаганите изменения целят създаване на гъвкава и ефективна система за защита на правата и интересите на българите, живеещи извън България, както и възможност за увеличаване на българското население, при наличие на изявен интерес за принадлежност към нея от лица с български произход или българско самосъзнание.

Предложението бе на Патриотичния фронт и е едно от седемте условия да продължи да подкрепя правителството.

Депутатите отхвърлиха законопроект на “Атака”, който предвиждаше правна възможност удостоверение за български произход да може да бъде издадено и от организация на българи, живеещи извън България, призната от компетентния български държавен орган, както и от Българската православна църква.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.