Облекчават бизнеса и гражданите с нови законодателни промени

Мащабни  промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК) са пуснати за обсъждане на правителствения портал за обществени консултации. Те въвеждат задължение за администрацията да ползва публичните регистри и служебния обмен на данни при предоставяне на услуги, а не гражданите и бизнесът да се редят по гишетата за справки, които ги има в публичните регистри. Така ще се удовлетворят редица конкретни искания за намаляване на административната тежест.

Авторите на поредните мащабни промени в АПК, които изчистват тези парадокси, са адвокатско обединение „Попов, Делчев и Мапекс“ заедно с дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. Те предлагат изменения в над 136 специални закона и нормативни актове, които да направят най-сетне работещо комплексното административно обслужване у нас. Експертите са изчислили, че ако промените бъдат гласувани в парламента, на бизнеса и на гражданите ще бъдат спестени стотици милиони  годишно от такси за вадене на документи и от висене по опашки. Промените съкращават и сроковете за предоставяне на услуги, въвеждат таван за таксите при предоставяне на бързите услуги, както и регламентират безплатния служебен обмен на документи и данни.

„За разлика от сегашното фактическо положение за предоставяне на документи от гражданите и бизнеса въпреки съществуващия принцип на служебното начало, ние сме предложили редица промени, които гарантират това да се случва по служебен път. И да засяга както административните органи, така и доставчиците на обществени услуги – болници, учебни заведения, банки, застрахователи, лица, осъществяващи публични функции – например камари на архитекти и други професионални организации с регулиращи функции, както и съдебната власт, когато предоставя административни услуги. Едно от предложенията е да има забрана да се искат документи, които са налични в публичните регистри“, коментира пред „Икономист“ новите изменения в АПК Елеонора Сергиева от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, член на обединение „Попов, Делчев и Мапекс“. Тя уточни, че измененията засягат различни сфери – здравеопазване, осигуряване, образование, земеделие, селско стопанство, транспорт, съобщения, електронно управление, социални дейности, икономика, инвестиционен процес и строителство, туризъм, околна среда, екология и подземни богатства, данъци и финанси, интелектуална собственост, култура, културно наследство, инвестиции, банкова дейност, енергетика, застраховане, охранителна дейност, пожароопасна и взривоопасна дейност, хазарт и други. „Посетили сме над 3700 локации и установихме, че не се спазват принципите и правилата за служебното начало, комплексното административно обслужване, сроковете за предоставяне на услуги, не се спазва и принципът за еднократно създаване и събиране на данни“, коментира Сергиева. И уточни, че предложенията са изготвени по проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. 

Свързани публикации

1 Comment

  1. Браво! Случват се и хубави работи в тази наша администрация.

Leave a Reply

Your email address will not be published.