Работодателите не са съгласни с проект за промени в Закона за енергетиката

Ние, национално представителните работодателски организации (НПРО) остро възразяваме срещу внесения на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил

Прочетете повече