НЗОК ще избира болниците, с които да сключва договори

Има възможност НЗОК да избира болниците, с които да сключва договори. Тези текстове са заложени в Закона за лечебните заведения, който бе приет от Министерски съвет. Текстовете въвеждат задължителна национална здравна карта за кадрово обезпечаване на системата и за ясна картина на потребностите от болнична и доболнична помощ. Където има излишък или недостиг от инфраструктура и кадри, НЗОК да има възможността и правото да избира по критерий за качество, за комплексност на услугата, гласи основната идея на здравния министър. Москов посочи, че касата няма да сключва договори с болници, които осигуряват лечението на епизод от национално значимите заболявания, а болниците, сами или в обединения, ще гарантират пред НОЗК, че лекуват в цялост социално важните заболявания.

“Даваме задължението на Касата там, където касата определи, че искането за нова болница не отговаря на нуждите, НЗОК да не може да сключи договор с новостроящо се лечебно заведение. Връщаме възможността за приватизация на лечебните заведения, които досега са били в забранителен списък – като НЗОК дава рамката на количеството болници и броя на легла, това дава гаранция за невъзможност за разрастване на база бизнес план, а не нужди, формата на собственост ще се определя при изисквания за най-добро качество”, каза Москов, цитиран от БГН. Той поясни, че в законопроекта и медико-социалните центрове се регламентират, както и тези за деца, които са част от процеса на деинституционализация.

Москов уточни, че текстовете за сливане на диспансерите с многопрофилните болници в закона са претърпели промени след общественото обсъждане и дават три варианта. По преценката на комисията по национална здравна карта ще се дава становище с три препоръки – формално юридическо сливане, функционално обединение или консорциум по реда на търговския закон.

“Така се гарантира комплексността на лечението. Държавата спира да финансира структури и почва да финансира лечение. Колкото то е по-добро, толкова е по-финансирано”, смята министърът. Той допълни, че за момента най-доходоносната легална дейност е хазартът и ако се приеме, че е доходно да си отвориш казино, за миналата година има поискани разрешителни за повече нови болници, отколкото за казина. Очаква се възвръщаемост на капитала, защото Касата ще вложи пари в него, а това сочи, че има нещо дълбоко сбъркано в модела, убеден е Москов.

Законопроектът променя и текстове, свързани с Кодекса на труда. И в момента във всяка болница дежурствата са 12-часови, така целият медицински свят работи, изтъкна Москов, като разясни, че се запазва месечното количество часове на медицинските специалисти, които са примерно със 7-часов работен ден, като часовете им се прехвърлят върху възможност за 12-часови дежурства. Привеждаме закона към практиката, защото в момента болниците не спазват Кодекса на труда. Лекарите и сестрите не поемат допълнителен ангажимент, каза още Петър Москов.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.