Някои икономически ВУЗ-ове произвеждат над 11% безработни

Безработицата при някои висши училища, обучаващи икономисти, достига нод 11%. Половината завършили университет не работят на позиции, които изискват висше образование. 46% от наетите висшисти работят на позиция, за която се изисква диплома за висше. Това стана ясно по време на форум, организиран от “24 часа”.

Част от абсолвентите намират препитание като продавачи. Това показа четвъртото издание на рейтинговата система на висшите училища, създадено от министерството на образованието и науката и консорциум “ИОО-МБМД-С”.

Данните в системата за 2014 г. показват, че средният осигурителен доход на завършилите висше образование е 867 лв., а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,77%.

Най-ниска безработица (под1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите професионалните направления медицина, фармация, стоматология и военно дело. Среден месечен осигурителен доход над 1000 лв. получават завършилите 10 професионални направления, сред които военно дело, информатика и компютърни науки, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, обществено здраве комуникационна и компютърна техника, медицина, металургия, политически науки и електротехника, електроника и автоматика.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.