НСИ отчита спад в промишлеността

По предварителни данни през септември 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.1% в сравнение с август 2015 година, съобщи НСИ.
През септември 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 0.6% спрямо съответния месец на 2014 година.

През септември 2015 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.1%, и в преработващата промишленост – с 1.0%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 3.7%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 11.8%, производството на тютюневи изделия – с 11.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 10.1%, производството на основни метали – със 7.6%. Ръст е регистриран при: производството на мебели – с 11.0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 10.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 6.3%, производството на превозни средства, без автомобили – с 3.7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 9.1%, и в преработващата промишленост – с 0.2%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 2.2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 50.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 14.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 10.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 10.6%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия – с 28.7%, производството на основни метали – с 18.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – със 17.7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 6.4%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.