НСИ огласи оптимистични данни за ръст на икономиката

През първото тримесечие на 2015 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 17.245 млрд. лв. На човек от населението се падат 2395 лв. от стойностния обем на БВП. Тези данни съответстват на растеж от 2% на БВП през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0,9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г, съобщиха он Националния статистически институт (НСИ).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 14,56 млрд. лв. по текущи цени.

Инвестициите в икономиката формират 16,9% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Според данните на НСИ през първото тримесечие на 2015 г. заетите лица в икономиката са 3,3 млн. души.

Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2014 и 2015 г. показва увеличение на относителния дял в индустриалния сектор.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2015 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 5499 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 12,9 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4202 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9,9 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 736,3 лв. БДС на един зает и 2,4 лв. за един отработен човекочас.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.