НСИ: 49,3 % се нуждаят от социални грижи и помощи

През 2011 г. почти половината от населението – 49,3%, или 3 621,1 хил. лица, са се нуждаели от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Данните бяха огласени днес от НСИ. Те изцяло се припокриват с предишни подобни изследвания и препотвърждават, че бедността и лишенията трайно са се настанили в битието на няколко милиона българи.

Линията на бедност за 2011 г. е 279,67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 558,8 хил. души или 21,2% от населението на страната. В сравнение с предходната година делът на бедното население намалява с един процент.

Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (48,5%), като рискът от бедност при безработните мъже е с 4,5 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2011 г. делът на бедните сред заетите намалява спрямо предходната година с 0,8 процентни пункта до 7,4%.

Данните на НСИ за 2011 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21,2 до 25,9% или с 4,7%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,8%, или с 20,6 процентни пункта.

Една трета от домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходи, свързани с жилището, а 46,5% от домакинствата се ограничават при отоплението на жилището си.

68,6% пък нямат възможност да посрещнат неочаквани разходи, като неотложен ремонт на жилището или колата, смяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.