НПО сезира Брюксел за предрешения избор на управител на БНБ

Процедурата по избор на нов управител на Българската народна банка (БНБ) протича в условията на формална прозрачност, ограничена конкуренция и очевидно има характер на процедурен камуфлаж, който трябва да легитимира предварително взето извън стените на институциите решение. Това се казва в Становище на Института за модерна политика, изпратено до Народното събрание, Европейския парламент, Европейската комисия и Европейската централна банка.

В становището се изтъква, че ограничаването на правото на отделните народни представители да внасят номинации е спорно от конституционна гледва точка и ограничава конкурентния характер на процедурата. Друга критика е, че процедурата не предвижда предварително представяне на писмени концепции от кандидатите. Това не дава възможност за пълноценна оценка на професионалните виждания и качества на кандидатите от страна на съответните професионални общности и широката общественост.

„Широкият обществен интерес от финансова стабилност и почтеност в регулацията на банковия сектор, налага императивно изборът на нов управител на БНБ да бъде проведен при съблюдаване на най-високите стандарти на публичност, прозрачност и гаранции за реална конкуренция между кандидатите. За съжаление мнозинството в парламента не спазва тези изисквания и целта на течащата в момента процедура е просто да узакони вече взето решение”, изтъкна ръководителят на правния екип на Института за модерна политика Борислав Цеков.

Институтът за модерна политика отправя две препоръки:

– Да бъде преразгледана процедурата за избор на управител на БНБ и да бъде спазена Конституцията и парламентарния правилник относно правото на законодателна инициатива. При необходимост да се сезира Конституционния съд, който да реши въпроса по траен и безспорен начин.

– Да бъде въведено изискване от кандидатите да представят писмени концепции, които да бъдат публикувани на сайта на парламента в разумен срок преди публичното изслушване.

Цялото становище на ИМП може да бъде прочетено на сайта на организацията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.