НПО представи Бележник-2014 с оценки как държавата се грижи за децата

Национална мрежа за децатa представи популярната версия на ежегодния доклад „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Той оценява изпълнението на ключови държавни ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства.

За първи път тази година Национална мрежа за децата представи две версии на Бележника. Популярната цели да ангажира родители, учители, лекари, социални работници, както и всички хора, които се вълнуват от проблемите на децата в България. Традиционният експертен доклад е насочен към държавните институции и специалистите, които работят в сферата на политиките за деца и семейства.

Популярната версия и 5-те кратки филмчета, озвучени от известни актьори и журналисти, представят някои от най-спешните за решаване проблеми и отправят препоръки за преодоляването им. Чрез тях повече хора ще научат каква е актуалната ситуация с правата на децата в България; ще разберат как биха могли да помогнат всички български деца да имат семейство, сигурен дом, достъп до качествено образование, ефективна здравна грижа и приятелско към децата правосъдие.

Друга новост в Бележник 2014 е, че той включва и младежка гледна точка към проблемите за правата на децата у нас. 10 младежи, които са доброволци и клиенти на организациите-членове на Национална мрежа за децата, са провели собствени проучвания и интервюта с представители на държавни институции, неправителствени организации и различни експерти, за да оценят напредъка на държавата в 5 конкретни ангажиментa: (Не)функционират ли училищните съвети на децата?, Кои са най-често срещаните проблеми при приемните родители?, Ефективна ли е работата на психолозите в училище?, Какви са предимствата и недостатъците на учебния план през погледа на ученици и учители? и Наличие и ефективност на „сините стаи“.

„Популярното издание представя многото нерешени проблеми в българското законодателство, отнасящо се до децата в България и показва как чрез малки стъпки можем заедно да допринасяме за подобрение на живота им в училище, когато са болни или са жертва на престъпление. Целта ни е да подчертаем ролята на всеки от нас в голямата промяна, от която се нуждае животът на българските деца. Надяваме се, че цялото общество ще обърне внимание на най-наболелите проблеми и правителството ще им даде приоритет, за да не бъде същата и следващата година оценката ни.“ – каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Национална мрежа за децата е обединение на 125 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. През 2013 година гражданските организации, които са част от мрежата, са помогнали и са работили с 80 940 деца в цялата страна. Подкрепили са 7 331 семейства и са обучили 5 584 специалисти от различни професионални групи, които работят с деца и семейства. В нея са работят 1 598 души и 2 242 души са дали доброволен труд.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.