Новият проектозакон за обществените поръчки е готов

През май или юни новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде в Народното събрание. Това съобщи по време на петъчния парламентарен контрол вицепремиерът Томислав Дончев в отговор на питане на народния представител Джейхан
Ибрямов. По думите на Дончев текстът на закона е вече готов и той може още през следващата седмица да влезе в парламента, но е редно преди това всички заинтересовани ведомства, всички министерства да го прегледат още веднъж, за да не се пренасят различни съображения в комисиите, което би затруднило процеса.
Редно е, също така, текстът да бъде съгласуван и с браншови сдружения, с общини, а това ще отнеме няколко месеца, прогнозира вицепремиерът. Той изтъкна, също така, че сега действащият закон е остарял, с множество “рудиментарни остатъци” от стари отношения, проблеми, виждания, и е твърде сложен за спазване и следване

Томислав Дончев припомни, че срокът за транспониране на евродирективата, налагаща приемането на нов ЗОП е април 2016 година и увери, че законът ще бъде приет много преди това и ще бъде в сила от 1 януари 2016 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.