Новият Изборен кодекс вече е в сила

Новият Изборен кодекс е публикуван в Държавен вестник. С обнародването си кодексът влиза в сила.Сред новите моменти са преференциалното гласуване, т.е. ще можем да посочваме и фаворит за кандидат-депутати. За предстоящите евроизбори прагът за преференцията ще е 5%. Освен със знака Х, ще гласуваме и със знака V.
В 500 секции ще има експериментално машинно гласуване. Няма да гласуваме по интернет.
Обществените радио и телевизия ще са задължени да предоставят безплатно време за диспути, както и безплатно време за клипове при откриване и закриване на предизборната кампания. Отпадат предизборните хроники. Остана принципът на уседналост. Председателят, заместник-председателите и секретарят на ЦИК ще се избират от Народното събрание. Останалите членове ще се назначават от президента с указ. Според президента Росен Плевнелиев така се отнемат правомощия, но ветото върху този текст също беше отхвърлено. ЦИК е постоянно действащ орган.
Право да избират членове на Европейския парламент от България ще имат българските граждани и граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България и са живели най-малко през последните три месеца в България или в друга държава-членка на Съюза.
Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от България имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в България или в друга държава – членка на ЕС.
Право да бъдат избирани имат и граждани на държава – членка на ЕС, които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България и са живели най-малко през последните 6 месеца в България или в друга държава – членка на ЕС.
За живеене в страната се приема и престоят извън България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
При изискванията към кандидатите за президент и вицепрезидент депутатите записаха, че “живял последните 5 години в страната” е български гражданин,
който фактически и трайно е пребивавал на територията на България през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната се приема и престоят извън България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
Политическа формация, която в 7-дневен срок от приключване на изборите не премахне агитационните материали, ще бъде глобена от 1000 до 5000 лв.
Лица, които нарушат забраната да поставят агитационни материали извън времето на предизборната кампания, ще бъдат глобявани от 100 до 3000 лв.
Когато нарушението е повторно, глобата е от 3000 до 10 000 лв. Който извършва агитация в изборния ден пък ще се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.